Erhverv

Erhverv – firma aftale

Jeg tilbyder firma massage, hvor jeg kommer ud til jeres firma og stiller min campingvogn op, som er indrettet til massage vogn (handicapvenlig)
Jeg kan også stille en briks op i et lokale, som I stiller til rådighed.

Jeg medbringer briks, håndklæde og olie mm.

Hvorfor massage

Ved at tilbyde dine medarbejder massage, er du med til at forbedre deres trivsel på arbejdspladsen, og arbejdsmiljøet bliver dermed også bedre.
Massagen kan være med til at forbedre dine medarbejders fysiske og såvel psykiske velvære.
Det gælder både inden for arbejdsområder, hvor der er en del ensidigt og gentagende arbejde, men også arbejdsområder med større fysisk belastning af kroppen.

Massagen er med til at forebygge skader og formindske sygefravær. Af skader kan f.eks. nævnes museskader, spændingshovedpine, skuldersmerter, albuesmerter, nakkeproblemer, lændesmerter, træthed o.lign.

Fradragsberettiget

Firmamassage er 100% fradragsberettiget for virksomheden og jfr. gældende lovgivning, er det i dag muligt for virksomheden at afholde udgiften til firmamassage for den enkelte medarbejder, uden at denne bliver beskattet heraf.